Duurzaam

VANHOECK FLOORING streeft naar het leveren van producten die de natuur zo weinig mogelijk belasten. Daarom verkiezen wij om zo veel mogelijk FSC of PEFC gecertificeerde houtproducten te gebruiken die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

FSC (Forest stewardship council) is een internationaal bekende organisatie die zich inzet voor het behouden en verantwoord beheren van bossen wereldwijd. Men spreekt van verantwoord bosbeheer als men op een evenwichtige wijze zowel met de sociale, ecologische en economische aspecten rekening houd.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest  Certification  Schemes) is een label dat hout of papier uit duurzaam beheerde bossen garandeert. PEFC Internationaal is een niet-gouvernementele en onafhankelijke milieuorganisatie, vertegenwoordigd in zes continenten. De organisatie werd opgericht in 1999 op initiatief van twaalf Europese landen, waaronder België. Het programma kreeg al snel steun van verschillende actoren die op een of andere manier bij bosbeheer betrokken waren en ontwikkelde zich tot een wereldwijd erkend certificatiesysteem. Het systeem is voornamelijk gebaseerd op consensus, periodieke evaluatie , voortdurende verbetering en openheid voor dialoog. Met deze procedure verbindt PEFC alle actoren op het gebied van hout: boseigenaren, houtbedrijven, milieuorganisaties, wetenschappers, bosgebruikers en ook de consument.