Renovatie

Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Eveneens toe te passen als men een compleet nieuwe kleur wenst aan te brengen over de volledige oppervlakte van een reeds eerder behandelde vloer.

Bij krassen of brandvlekken

  1. Ondergrond lokaal lichtjes schuren.
  2. Stof verwijderen.
  3. Olie aanbrengen met een doek of een spons.
  4. Na enkele minuten het overtollige product afwrijven met een doek of keukenpapier.
  5. 24 tot 36 uur na de renovatie mag de oppervlakte opnieuw in gebruik worden genomen.
     
Wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) een te sterke slijtage vertoont of indien men een compleet nieuw kleur wil aanbrengen, bevelen we een professionele renovatie aan van het volledige vloervlak met olie naar keuze.
Deze werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd door een vakkundige parketlegger die gebruikmaakt van professionele schuur- en boenmachines.
 
Producten niet gebruiken zonder de technische en gebruiksaanwijzingsfiches te raadplegen.
Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en worden te goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben over de omstandigheden van de individuele toepassingen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik